Gebruik de kracht van All-In-One Inventarisatie

MMS

MMS is een Enterprise Migratie Platform specifiek ontwikkeld ter ondersteuning van grootschalige migraties en transities. De afgelopen 11 jaar is MMS ingezet bij diverse grote organisatie ( 5000+ medewerkers) en uitgegroeid tot een best practice omgeving die zijn gelijke niet kent. Het bundelt ervaring uit dit soort projecten en ontsluit via een Web interface een grote verscheidenheid aan items die relevant zijn voor een succesvolle migratie.

Migraties met behulp van een Enterprise Migratie Platform geven organisaties de mogelijk om inventarisaties over meest diverse resources van alle organisatieonderdelen uit te voeren, verbonden met één bron die voortgang en consistentie, juistheid en volledigheid bewaakt en die qua import en export van gegevens volledig aansluit op de moderne service en beheer tooling.

Inventarisatie

Ondersteunt inventarisatie en rationalisatie van alle ICT middelen

RBAC

Ondersteunt de invoering van RBAC

Applicatiemigratie

Ondersteunt applicatiemigratie

Logistiek

Ondersteunt uitrol logistiek

Organisaties uit alle bedrijfstakken zijn continue bezig met het verbeteren van hun ICT infrastructuur ter ondersteuning van hun business. Daarbij horen ook periodieke vervangingen van ICT werkplekken en de veelal noodzakelijke opschoning van applicaties, data en overige ICT resources als gevolg van achterstallig onderhoud. Enorme hoeveelheden gegevens over de huidige ICT resources moeten worden gevonden, geëvalueerd, verrijkt en gerationaliseerd voordat een vervanging middels een migratieproject kan worden doorgevoerd. De uitdaging voor organisaties bij dergelijke projecten is enerzijds het onderkennen van de hoeveelheid werk die hier mee gemoeid is, niet alleen voor de ICT afdeling maar zeker ook voor de Business zelf. Anderzijds dienen organisatie zich er van bewust te zijn dat een dergelijk project een enorme de vastleggingsbehoefte met zich mee brengt die niet eenvoudig met Excel sheets te ondervangen is. Om samen met de Business vanuit gecombineerde gegevens verzamelingen zoals de bestaande AD, CMDB’s, PDC’s en HRM systemen te komen tot een nieuw beeld over de benodigde ICT resources is een modern Enterprise Migration platform onmisbaar.

Besturing & voortgang

Binnen MMS kunt u voortgang bijhouden op allerlei terreinen
MMS biedt tal van overzichten op het terrein van applicatie rationalisatie en migratie.

Inventarisatie voortgang
Met MMS worden zowel de “IST” als de “Soll” gegevens van gebruikers, individueel en per afdeling of groep, inzichtelijke gemaakt. Goedkeuring en formalisatie van de keuzes kan zowel digitaal als via formulieren die via MMS aan de gebruikers en afdelingsverantwoordelijken worden gestuurd.

Uitrolprognose
Op basis van de ingevulde gegevens op de diverse onderdelen die voor de specifieke migratie van belang zijn, kan MMS een uitrolprognose generen op basis van kengetallen over inventarisatie-inspanningen en de afgegeven applicatiemigratie doorlooptijden.

Applicatie migratie
De module applicatiemigratie biedt ondersteuning op de workflow van het proces van pre- intake tot en met in productie name. Hieronder onderscheidt het zich van reguliere packaging tools die zich specifiek richten op gereed maken van applicatie binnen hun deployment definitie.

Voor vragen kunt u gerust contact met ons opnemen.